COACHING D’EQUIPS ÀGILS

És el procés de seguiment en la transformació profunda d’un equip. Ho acompanyem
en la presa de consciència de les seves fortaleses i àrees de millora, fomentant la seva
implicació i intenció en la millora dins de l’empresa.
La durada pot variar entre 3 i 6 mesos segons sigui la freqüència de les trobades i els
objectius que es vulguin treballar. Totes les sessions tenen una metodologia dinàmica i
vivencial.
En el procés, l’equip va adquirint compromisos que es van implantant per part de
l’equip entre les sessions.

Quins són els seus beneficis?

Maximitza l’eficiència en la gestió interna.

Estableix marcs segurs en la comunicació i relació dins dels equips.

Garanteix equips productius.

Potenciar l’eficiència i eficàcia dels equips gràcies a l’estil de comunicació que
s’estableix.

Millorar el rendiment dels equips a través de l’estil de relació que estableixen.

Com recuperem a l’equip?
Amb formacions totalment dinàmiques basades en Intel·ligència Emocional i
Programació Neurolingüística treballem:

Comunicació. Escoltant totes les veus de l’equip.

Alineament de l’equip. Propòsit, missió i visió.

Adaptació al canvi.

Resolució de conflictes.

Relacions Interpersonals.

Valors.

Durada sessió: a determinar.