Amb contingut motivacional en la qual es treballa la superació, la consecució
d’objectius, la comunicació, el benestar i la felicitat laboral amb la base de la Intel.ligència Emocional i la Programació Neurolingüística.

Àrea Lideratge.

Equips d’Alt Rendiment.

Àrea Salut, benestar i felicitat.

Àrea Comunicació.

Gestió del canvi.