Un 80% del que recordem és gràcies a la vivència. T’agradaria que realitzéssim un
aprenentatge experiencial per a transformar als teus equips en equips d’alt
rendiment?

L’objectiu és oferir als equips coneixements i eines per a enfortir, cohesionar i ser més
productius. Un procés de reflexió i descobriment conjunt.

Què és el outdoor?

És una estratègia d’aprenentatge la finalitat del qual és afermar unes certes habilitats
en els empleats d’una companyia com la capacitat de suportar obstacles i crisis, la
comunicació o la motivació a l’assoliment.
Les activitats són dutes a terme a l’aire lliure, perquè possibiliten que les persones de
l’empresa s’oblidin dels rols empresarials, i així potenciar les relacions interpersonals.
És l’entorn perfecte per a posar en marxa la generació d’idees, la planificació. I on es
fomenta el treball en equip, el sentiment de pertinença i la cohesió.

Com ho fem?
Duem a terme una anàlisi prèvia amb l’empresa per a definir els programes en funció
de les necessitats, expectatives i objectius que l’empresa vol aconseguir.
Dissenyem les diferents sessions de treball afavorint el desenvolupament de les
habilitats de lideratge, comunicació, intel·ligència emocional i programació,
neurolingüística, combinant activitats, reptes i dinàmiques de reflexió.
Durant la jornada, el nostre equip, acompanya, observa i guia als participants, les seves
interaccions i la seva evolució.
I després de la jornada, ens reunim novament amb l’empresa per a lliurar l’informe
amb els resultats obtinguts, i conclusions.